برچسب: نوروز

سفر به سمیرم (سمیرم گردی) قبل از اینکه بار سفر ببندیم و راهی جاده شویم بیایید تا کمی از سمیرم برایتان بگویم. سمیرم شهری است آرمیده در دل کوه های