دسته: مجله درگاچی

طبقه بندی صنایع دستی: در اینجا طبقه بندی انجام شده توسط کارشناسان سازمان صنایع دستی ایران که به طور عمده برمبنای روش و تکنیک ساخت این گونه محصولات به عمل

صنایع دستی از متداول ترین انواع یادگاری ها، صنایع دستی و آثار هنری می باشند. صنایع دستی بخش مهمی از میراث فرهنگی به شمار می رود. صنایع دستی به عنوان

فروشگاه اینترنتی درگاچی

FREE
VIEW