نویسنده: فروشگاه اینترنتی سمیرم

  کتاب خاطرات موزه، چهارشنبه ۲۵بهمن با حضور جناب آقای دکتر شالبافیان معاون محترم گردشگری وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و جمعی از دانشجویان گردشگری سراسر کشور در