منطقه وردشت:

منطقه وردشت:

یکی دیگر از مناطق وقطبها ی کشاورزی شهرستان  سمیرم منطقه وردشت  می باشد که  جلوههای ویژه وزیبای را در منطقه به وجود آورده است

منجمله رود خانه ها و حاشیه آنها چشمه ساران گوناگونی که در منطقه و دشتهای وسیع سرازیر است چمن زارهای طبیعی که  مناظر بی بدیلی را پیش روی هر بینندهای تدا عی میکند. این منطقه با وسعت زیاد وحاصل خیزی آن دارای روستا های زیادی می باشد که از آنها میتوان روستا های مهر گرد، دهنساء ،نور آباد ،حاجی آباد  ،دیز جان  ،کزن ، آقداش ،نرمه، فتح آباد ،نظر آباد  ،اسلام آباد، حسین آباد ، امیر آباد ،کاسگان ،چشمه رحمان ،حیدر آباد، مروک، سعادت آباد ، علی آباد ،سیاهگلک، تل چمنی ،ورق ،پیر اسفنه ، چشمه سرد ، سبز آباد، دولت قرین ،  ، قره قاج ،و…….. دیگر رانام برد

مناطق تفریحی گردشگری وردشت

 • حاشیه رودخانه حسین آباد (با درختان سر سبز بید وسپیدار همراه با چمن طبیعی وچشم انداز رودخانه وباغهای سیب)
 • سد آبی حسین آباد (دارای بیشه زار)
 • سواحل رود خانه آقداش و چشمه آب معدنی آق چشمه
 • بند خاکی وچشمه نرمه
 • بند وچشمه علیجوب (دارای چمن طبیعی)
 • چمن طبیعی وچشمه سار روستای سرچغا (وسعت چمن حدودا” 15 هکتار به صورت دو تکه ) (قره چشمه )
 • سواحل رود خانه حیدر آباد(با درختان سرسبز بید وسپیدار همراه با چمن طبیعی وچشم انداز رودخانه وباغهای سیب )
 • سواحل رود خانه مهرگرد ودهنساء
 • بند خاکی کزن (سواحل رود خانه ،چمن زار ونی زارهای اطراف رود خانه )

تپه های باستانی  منطقه وردشت

 • تل نقاره خانه روستای آقداش 5- تپه پیر اسفنه
 • تپه آق چشمه 6- تپه بردکان
 • تپه حیدر آباد                                                              7- تپه نجیم خان
 • تپه دیلیگ داش سفلی 8-  تپه تنگ دودی

آثار تاریخی منطقه وردشت

 • قلعه محمود شاه افغان                                                             2-  قلعه تنگ دودی
 • آسیاب آبی بردکان 4- آسیاب آبی مهر گرد

5- آسیاب آبی مروک                                                                                    6-  نهر صخره ای کزن

7- قبر ستانهای قدیمی وسنگ قبرهای که در تمام منطقه وردشت موجود میباشد 8 – آسیاب سرچغای سفلی

9- هاون سنگی تنگ تیر                                                                                    10- بقایای شهر قدیمی تنگ تیر

11- بنای قدیمی به جا مانده در قبرستان سر چغا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پایگاه حفاظت میراث فرهنگی وگردشگری شهرستان سمیرم

آثار تاریخی منطقه وردشت

 

 

1-قلعه محمود شاه افغان                                                                             3 – آثار قلعه تنگ دودی

2-آسیاب آبی بردکان                                                                                4- آسیاب آبی مهر گرد

5- آسیاب آبی مروک                                                                                    6-  نهر صخره ای کزن

7- قبر ستانهای قدیمی وسنگ قبرهای که در تمام منطقه وردشت موجود میباشد 8 – آسیاب سرچغای سفلی

9- هاون سنگی تنگ تیر                                                                           10- بقایای شهر قدیمی تنگ تیر

11- بنای قدیمی به جا مانده در قبرستان سر چغا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X
فروشگاه اینترنتی درگاچی

FREE
VIEW