دختران پر شروشور

🌿📚💛🧡
زمانش رسیده که تمام حصارهایی که خودمان را درونش محصور کرده بودیم، بشکنیم. زمانش رسیده که وضعیت موجود را نادیده بگیریم، با حس شهودی خویش آشتی کنیم و همه چیز را به شیوۀ خودمان انجام دهیم. زمانش رسیده که وارد دنیای منحصربه‎فرد خودمان شویم و آنقدر جسور باشیم که خودمان را انتخاب کنیم، کتاب لعنتی قوانین را پاره کنیم و پا به قدرت خودمان بگذاریم و زنی بااستعداد، توانمند و مصمم را نشان دهیم.
زمان یک تحول و انقلاب رسیده است.
#دختران پر شروشور
#کارا_الویل_لیبا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *