تپه

58. «تپه خادمی امیرآباد کلات»، شهرستان کلات،شماره ۳۳۳۵۲
59. «آب انبارسنگان»، روستای سنگان شهرستان رشتخوار، شماره ۳۳۳۵۳
60. «تپه کریم‌آباد» ، شهرستان کلات، شماره ۳۳۳۵۴
61. «محوطه تاریخی خداداد»،شهرستان سرخس، شماره ۳۳۳۵۵
62. «تپه قلعه سعدآباد درگز»، شهرستان درگز، شماره ۳۳۳۵۶
63. «تپه میلک»، شهرستان سرخس، شماره ۳۳۳۵۷
64. «تپه دو برادر ۱ رشتخوار»، شهرستان رشتخوار، شماره ۳۳۳۵۸
65. «حمام تاریخی عیسی خان»، روستای سنگان شهرستان رشتخوار، شماره ۳۳۳۶۲
66. «تپه نادری حاجی‌آباد کلات»، شهرستان کلات، شماره ۳۳۳۶۳
67. «تپه بزنگان»، شهرستان سرخس، شماره ۳۳۳۶۴
68. «تپه تاریخی خردو»، شهرستان سرخس، شماره ۳۳۳۶۵
69. «تپه رباط غربی کلات»، شهرستان کاشمر،شماره ۳۳۳۶۶
70. «تپه دو خواهرون رشتخوار»، شهرستان رشتخوار، شماره ۳۳۳۶۷
71. «پاسگاه خطایی»، مرز بین ایران و افغانستان،شهرستان تربت جام، شماره ۳۳۳۶۸
72. «حمام اسلام»، شهر مشهد، شماره ۳۳۳۶۹
73. «حوض انبار سه گنبدی تخته مایان»، روستای مایان شهرستان بینالود، شماره ۳۳۳۷۰
74. «ساختمان اداره دارایی فریمان»، شهر فریمان، شماره ۳۳۳۷۱
75. «خانه برج جلال خواف»،شهر خواف، شماره ۳۳۳۷۳
76. «مسجد روستای گاه»، روستای گاه شهرستان چناران، شماره ۳۳۳۷۴
77. «ساختمان اداره گمرک قدیم فریمان»، شهر فریمان، شماره ۳۳۳۷۵
78. «مزار خواجه عبدالرزاق»،روستای گاه شهرستان چناران، شماره ۳۳۳۷۶
79. «تپه شرف‌آباد پایین»، شهرستان دلفان، شماره ۳۳۳۸۱
80. «سنگ‌نگاره مهدوا»، جنوب شرق روستای حصار شهرستان بینالود، شماره ۳۳۳۸۳
81. «سنگ‌‌نگاره‌های پشته نقندر»، جنوب شرق شاندیز شهرستان بینالود، شماره ۳۳۳۸۴
82. «سنگ‌نگاره‌های دره زو تپشتر‌«، روستای ازغد شهرستان بینالود، شماره ۳۳۳۸۵
83. «سنگ‌نگاره‌های چنار سوخته»، روستای زکریا شهرستان مشهد، شماره ۳۳۳۸۶
84. «سنگ‌نگاره کلاته آهن»، روستای کلاته آهن شهرستان بینالود، شماره ۳۳۳۸۷
85. «سنگ‌نگاره‌های بازه نی»، روستای نقندر شهرستان بینالود،شماره ۳۳۳۸۸
86. «سنگ‌نگاره‌های خلج»، ابتدای جاده روستای خلج شهرستان مشهد، شماره ۳۳۳۸۹
87. «سنگ‌نگاره‌های سیرخردو»، روستای حصار شهرستان بینالود، شماره ۳۳۳۹۰
88. «سنگ‌نگاره کال سیر»، روستای حصار گلستان شهرستان بینالود، شماره ۳۳۳۹۱
89. «سنگ نگاره‌های بازه ناربو»، روستای کلاته آهن شهرستان بینالود، شماره ۳۳۳۹۲
90.«سنگ نگاره کوه کلاغ»، دره کوه کلاغ شهرستان بینالود، شماره ۳۳۳۹۳

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X
فروشگاه اینترنتی درگاچی

FREE
VIEW