برای بازدید مجازی از مسجد خانعلی سمیرم اینجا کلیک کنید

 

مسجد خانعلی یکی از آثار تاریخی سمیرم بوده که متعلق به دوران قاجار هستند. یکی از شگفتی‌های مسجد خان این است که چشمه‌ای دائمی از میان می‌جوشد که مامنی برای مرغابی‌ها است.