برای بازدید مجازی از مجموعه تفریحی پارک تقرچه سمیرم اینجا کلیک کنید

 

 

وجه تسمیه این نام به احتمال زیاد ، به این دلیل است که تلفظ درست این واژه ( تقر) بوده و تقر به معنی مکان سفت و سخت و چه( تصغیر) به دنبال آن آمده و تقرچه یعنی محل کوچک غیر قابل حفاری به علت سنگها و صخره های زیاد واینکه عده ای معتقدند که مکانی بوده محل استقرار طایفه قراچه ( تخت قراچه) تقرچه قسمتی از سینه کش کوه بین محله های پائین و محله قلعه می باشد، با ارتفاعی حدود 700 متر که محل زندگی عده ای از مردم شهرستان بوده است آثار و بقایای غارها و کنده ها یی که مردم در گذشته های دور با هنرمندی هر چه تمام کمرها و بدنه کوه را خالی کرده اند به صورتی که، در بیشتر جا ها مشاهده می شود که از چهار دیوار اتاق حداقل دو طرف آن را سنگهای طبیعی تشکیل داده است و جا های مختلفی در دل کوه حجاری و تزئین شده و جای فانوس و طاقچه و رف در آورده شده است، به مرور زمان وبا ساخت وسازهای تازه در شهرستان ساکنان تقرجه این محل را از سکنه خالی کرده اند و تا مدتی قلب شهر جلوه ای ناهنجار داشت در سالهای اخیر به همت شهرداری و مردم اقدام به درخت کاری و سنگ چینی و بستن تخت ها و برق رسانی شد . با این تدا بیر چهره قدیمی تغییر داده شد . تقرچه به علت بافت طبیعی و صخره ای ووجود آبشارهای فصلی و مسیر رودخانه ها،پوشش گیاهی، مناسب وجود کنده ها ( دخمه های تاریخی و باستانی) همچنین آثار بجا مانده از آسیابهای آبی قدیمی و چشم انداز بسیار زیبای سمت جنوب و دیده شدن قله های پوشیده از برف دنا، هر گردشگری را به وجد می آورد.